Allemansrätten – prawo wszystkich ludzi

Allemansrätten - prawo wszystkich ludzi

Dzięki Allemansrätten każdy może swobodnie poruszać się po szwedzkiej naturze. Ale jest kilka rzeczy, o których należy pamiętać podczas wędrówek, biwakowania, wspinaczki, zbierania kwiatów lub robienia czegokolwiek innego w naturze. Poniżej część pierwsza, która dotyczy przepisów wodnych.

Na wodzie i lodzie

Prawo wszystkich ludzi (Allemansrätten) dotyczy zarówno ziemi, jak i wody.

Możesz pływać wpław, łódką, kajakiem (czym tylko zechcesz) praktycznie wszędzie.  Wymagania dotyczące ochrony środowiska na wodzie są takie same jak na lądzie. Nie przeszkadzaj, nie niszcz!

Pokaż dobre umiejętności żeglarskie

Zgodnie z ustawą morską, poruszający się po wodzie muszą zwracać uwagę na otoczenie w jakim się znajdują. Jako sterownik musisz wykazać się dobrą praktyką żeglarską oraz znać zasady i przepisy dotyczące wód, po których się poruszasz.

Bliskość do zabudowań

Możesz zejść na brzeg, popływać, zakotwiczyć i tymczasowo zacumować na plaży, która nie należy do działki lub która jest obszarem chronionym. (Działka to obszar najbliżej domu, w którym mieszkańcy powinni czuć się spokojnie. To ryzyko zakłóceń decyduje o tym, jak blisko domu możesz się zatrzymać)

Nie ma zasad dotyczących minimalnej odległości. Nie ma też reguły, jak długo można pozostać zakotwiczonym w tym samym miejscu. Zwykle obowiązuje ta sama zasada, co w przypadku biwakowania - kilka dni.

Poproś właściciela gruntu o pozwolenie

Jeśli planujesz przycumować przez długi czas na czyjejś plaży, musisz poprosić właściciela ziemi o pozwolenie. Jeżeli planujesz zakotwiczyć łódź mieszkalną  (nawet na własnej plaży) przez dłuższy czas, konieczne może być zwolnienie. Możesz ubiegać się o takowe zwolnienie od gminy.

Nie ma zakazu czasowego cumowania lub pływania na pomoście poza działką. Warunkiem jest oczywiście to, aby właściciel mostu nie był pozbawiony możliwości korzystania z niego.

Na obszarach chronionych obowiązują specjalne zasady

W parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz na innych obszarach chronionych obowiązują specjalne zasady. Mogą one ograniczać prawo publicznego dostępu.

W parkach narodowych i rezerwatach przyrody mogą obowiązywać specjalne przepisy dotyczące np. rozstawienia namiotu, rozpalania ognia lub cumowania łodzi.

W rezerwatach ptaków lub fok nie wolno schodzić na pokład o określonej porze roku. Zabrania się również przebywania na wodzie w określonej odległości od plaży. Zakazy są oznaczone żółtymi lub czerwono-żółtymi znakami. Znaki mogą mieć różny wygląd w różnych okresach czasu.

Inne przepisy

Ogólna ochrona plaży dotyczy morza, wszystkich jezior i cieków wodnych. Ochrona plaży ma na celu zapewnienie społeczeństwu dostępu do plaż oraz zachowanie dobrych warunków życia dla zwierząt i roślin.

Länsstyrelsen (Powiatowy Urząd Administracyjny) może wprowadzić zasady dla ruchu statków (przy wsparciu rozporządzenia o ruchu morskim). Mogą to być na przykład ograniczenia prędkości lub poruszania się na nartach wodnych.

Skutery wodne mogą być używane po publicznych drogach wodnych. Ponadto Länsstyrelsen  może zdecydować o specjalnych obszarach dla skuterów wodnych. Na innych wodach nie wolno im jeździć na nartach wodnych.

Allemansrätten nie dotyczy terenów, które zostały uznane za obiekty ochrony zgodnie z ustawa o ochronie środowiska i dostęp do nich jest zupełnie zabroniony.

Przed wyprowadzeniem kajaka i innego sprzętu z skażonej wody należy osuszyć lub dezynfekować sprzęt. Länsstyrelsen może udzielić informacji o skażonej wodzie.

Pojazd silnikowy na lodzie

Jazda pojazdem silnikowym po lodzie nie jest objęta Allemansrätten.

Obszary wodne pokryte lodem są w pewnym sensie  formą ukształtowania terenu. Oznacza to, że ustawa o jeździe terenowej ma zastosowanie również podczas jazdy po lodzie. Teren lodowy należy utożsamiać z terenem pokrytym śniegiem. W związku z tym jazda po lodzie nie jest wyraźnie zabroniona na mocy ustawy o jeździe terenowej.

W niektórych obszarach mogą obowiązywać przepisy zabraniające prowadzenia pojazdów. W obrębie obszarów ochrony wód, rezerwatów przyrody i innych obszarów chronionych mogą obowiązywać specjalne przepisy stanowiące, że jazda w terenie (obejmującym również teren pokryty śniegiem) jest zabroniona.

Gmina może regulować jazdę po lodzie morskim, na przykład poprzez lokalne przepisy ruchu drogowego. Jeśli jazda terenowa po pokrytym śniegiem lądzie i jeziorach pokrytych lodem wymaga uregulowania na większym obszarze, gmina może to zrobić przy wsparciu ustawy o jeździe terenowej.

Dowiedz się, jakie przepisy dotyczą miejsca, w którym chcesz jeździć.

Link do całego artykułu w języku szwedzkim znajdziesz tu Naturvardsverket

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Na naszej plaży znajduje się tabliczka z symbolem doskonała jakość wody, co to oznacza?

Po każdym sezonie kąpielowym sporządzana jest tzw. klasyfikacja jakości wody w kąpieliskach UE. Następnie przeprowadza się wyważoną ocenę wszystkich wyników analiz kąpieli z ostatnich czterech lat, zgodnie z wymogami rozporządzenia dotyczącego wody w kąpieliskach, opartego na dyrektywie UE. Klasyfikacja jest zatem historyczną oceną jakości wody w kąpieliskach, która wskazuje również, jak jakość wody w kąpieliskach może wyglądać w przyszłości.

Jakość wody w kąpielisku można sklasyfikować jako doskonałą (utmärkt), dobrą (bra), zadowalającą (tillfredsställande) lub złą (dålig). Jeśli woda zostanie oceniona jako zła, przeszła testy z podwyższonym poziomem bakterii raz lub więcej razy w ciągu ostatnich czterech lat.

Klasyfikacja zostanie wywieszona na  plaży w nadchodzącym sezonie kąpielowym. Istnieją symbole przedstawiające różne jakości wody, które są wspólne dla całej UE. Link do artykułu https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/badvatten/eu-bad.html

Gdzie mogę sprawdzić aktualną temperaturę wody na kąpieliskach?

Wyszukaj na mapie kąpieliska i zobacz prognozę pogody z m.in. temperaturą wody. Prognozy temperatury wody sporządzane są przez Copernicus (aktualizowane raz dziennie około północy) i są dostępne tylko dla kąpieli morskich.

Aktualne temperatury wody w wybranych kąpieliskach wzdłuż szwedzkiego wybrzeża można znaleźć tu https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/badvatten.html

Link do mapy, gdzie można sprawdzić informacje na temat występowania alg, temperatury, albo po prostu znaleźć plaże w okolicy. https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/badvatten.html

Czy psy mogą przebywać w kąpielisku?

W różnych gminach obowiązują różne zasady zgodnie z lokalnymi rozporządzeniami. Psy nie mogą przebywać na danym obszarze w określonych porach roku.

W wielu kąpieliskach psy są mile widziane, ale muszą być trzymane na smyczy lub pod ścisłym nadzorem, a wszystkie czynności muszą być całkowicie kontrolowane. Właściciele zobowiązani są do sprzątania odchodów po psie.

Jakie choroby i objawy można wywołać po kąpieli?

Jeśli połkniesz wodę zawierającą drobnoustroje chorobotwórcze, objawy to zwykle ból brzucha, biegunka i / lub wymioty. Objawy zależą od mikroorganizmu (rodzaju wirusa, bakterii lub pasożyta) obecnego w wodzie.

W wodzie mogą również znajdować się mikroorganizmy, które mogą powodować swędzenie, infekcje ucha lub infekcje ran, ale są one głównie naturalnie występujące i nie są powiązane z zanieczyszczeniami ze ścieków itp.

Algi

Podczas zakwitu glonów w wodzie mogą znajdować się glony, które wydzielają toksyny, które mogą powodować problemy po kąpieli. Więcej informacji znajdziesz tu Havs- och vattenmyndighetens information om algblomning, oraz  Folkhälsomyndighetens information om algtoxin.

Swimmer itch

Swędzenie w kąpieli, zwane również swędzeniem pływackim lub zapaleniem skóry wywołanym cercarią, jest nieszkodliwym i samoleczącym się stanem wywoływanym przez pasożyty, które można znaleźć w jeziorach słodkowodnych i słonawych wodach. Link do źródła  Folkhälsomyndighetens information om badklåda.

Infekcje Vibrio

Bakterie Vibrio występują naturalnie głównie w wodzie słonawej i rosną, gdy temperatura wody wzrasta do 20 ° C. Gdy stężenie bakterii jest wysokie, mogą one powodować zakażenia ran i poważne zakażenia krwi (zwane także gorączką wrzodową) w przypadku kąpieli z większymi otwartymi ranami. Bakterie Vibrio mogą również powodować łagodniejsze infekcje, takie jak infekcje ucha i infekcje żołądkowo-jelitowe.